Neubau eines EFH
Sorte: Tempa WDF

Neubau eines EFH
Sorte: Nassau bunt WDF

Neubau einer Reihenhaussiedlung
Sorte: Glasgow gesintert

Neubau eines Landhauses
Sorte: Nassau Bunt WDF